Obchodní podmínky

 

    1.

     Obecné ustanovení     

 •    Provozovatelem e-shopu, autorem tvorby,

vydavatelem své mluvené poezie a muziky, distributorem produktú od dodavatelú je Viktor Hes,

se sídlem na adrese: Branická 736/105, Praha 4 – Braník 14700

 •      IČO: 09727850, DIČ CZ8402220156.

 

 •      Uživatel je fyzická či právnická osoba, která u mne nakoupila, načež obdržela to co bylo předmětem požadavku.

2.

Nákup Zboží 

 • Zákazník je oprávněn nakoupit v mém internetovém maloobchodě na adrese https://www.atelier-otevrenesouzneni.cz/e-shop/ který provozuji a jeho elektronického objednávkového systému konkrétní zboží. Nakupovat můžete též v mém podnikatelském profilu na Aukro na adrese https://aukro.cz/uzivatel/prodejce022 nebo u mého partnera na https://postovnezdarma.cz/ kde se můžou mé ceny lišit s ohledem na náklady spojenés poplatky za služby. Zákazník provedením objednávky u mne projevuje vždy zároveň souhlas s těmito obchodními podmínkami určenými pro nákup zboží v Obchodu a také se zpracováním jeho osobních údajů uvedených v Objednávce .
 • Samotné uveřejnění a nabízení Zboží mnou v Obchodu není ještě návrhem na uzavření kupní smlouvy ohledně daného Zboží z mé strany, ale pouze informačním zveřejněním mých dodavatelských možností . Pro prezentaci Zboží prostřednictvím Obchodu a též pro prezentaci možnosti jeho objednání a koupě se tedy nepoužije, přičemž taková prezentace Zboží v Obchodu tak není mým právně účinným návrhem na uzavření smlouvy k takovému Zboží.
 • Za návrh na uzavření kupní smlouvy ze strany Zákazníka prostřednictvím Obchodu ohledně konkrétního Zboží je považováno vždy teprve doručení Objednávky Zákazníka na koupi daného Zboží do mého obchodu.
 • Odesláním Objednávky projevuje vždy Zákazník zároveň souhlas s těmito obchodními podmínkami a závazně si objednává Zboží uvedené v Objednávce.
 • Potvrdím Zákazníkovi doručení Objednávky v rámci mých kapacitních možností.
 • Potvrzení o doručení Objednávky považuji za přijetí návrhu na uzavření kupní smlouvy se Zákazníkem ohledně konkrétního zboží uvedeného v Objednávce a teprve okamžikem takového potvrzení Objednávky tedy dochází mezi mnou a Zákazníkem k uzavření kupní smlouvy ke konkrétnímu objednanému Zboží.
 • Obsah kterékoli kupní smlouvy je pak vždy dán obsahem přijatého návrhu (objednávky) Zákazníka, tedy jak předmět koupě, tak i jeho cena, způsob dodání a další podmínky sjednané v rámci takto přijatého návrhu, přičemž ostatní smluvní náležitosti takové kupní smlouvy jsou definovány těmito obchodními podmínkami.
 • Pokud si Zákazník v rámci objednávky vybral dodání zboží jeho odesláním na adresu určenou Zákazníkem, odešlu toto Zboží na takovou adresu poté, co dané Zboží připravím k expedici.

3.
Realizace Objednávky

 • K provedení řádné Objednávky je Zákazník povinen vyplnit veškeré povinné údaje v objednávkovém elektronickém systému Obchodu, v případě nákupu živě se předpokládá že zákazník se zeptá či ukáže na předmět který má zájem koupit.
 • Doručená Objednávka Zákazníka se považuje za nepřijatou a odmítnutou z mé strany zejména tehdy, jestliže vyrozumím Zákazníka, že (i) Objednávku nepřijímám či odmítám, (ii) objednané Zboží nejsem schopen dodat, anebo v případě, že nepotvrdím Zákazníkovi přijetí Objednávky nejpozději do 20 pracovních dnů od jejího odeslání Zákazníkem.
 • Pokud je objednané Zboží možno dodat, avšak v mezidobí došlo ke změně podmínek dodávky daného Zboží (Zboží mohu dodat v jiné ceně, kvalitě, či provedení), jsem oprávněn vyrozumět o této skutečnosti Zákazníka s žádostí o vyjádření, zda má zákazník zájem o Zboží za takto změněných podmínek, a zároveň s poskytnutím lhůty pro takové vyjádření.
 • Jestliže mi Zákazník podá vyjádření ve lhůtě kterou jsem určil, že má zájem o Zboží i za změněných podmínek, považuji takové vyrozumění za novou Objednávku a dále postupuji jako u nové Objednávky.
 • Jestliže se Zákazník nevyjádří ve lhůtě kterou jsem určil, že má zájem o Zboží i za změněných podmínek, považuji marné uplynutí takové lhůty za zrušení Objednávky Zákazníkem.
 • Objednávka učiněná Zákazníkem je pro Zákazníka závazná.

4.
Informace Zákazníka

 • Poskytuji Zákazníkovi informace, jež jsou nezbytné k uzavření smlouvy a náležité informovanosti Zákazníka o realizaci konkrétního obchodu.
 • Mé identifikační údaje Prodejce jsou uvedeny v čl. 1 těchto obchodních podmínek.
 • Název, hlavní charakteristiku Zboží a jeho cenu uvádím ve specifikaci Zboží v příslušné sekci Obchodu, přičemž tím, že Zákazník ohledně takového Zboží učiní Objednávku, dává najevo, že se již v předstihu s popisem daného Zboží i jeho cenou seznámil (popis mohu průběžně aktualizovat) a bere na vědomí že jsem mimo režim DPH.
 • Neůčtuji Zákazníkům žádné náklady vznikající použitím komunikačních prostředků na dálku, a takové náklady na své straně tedy nese Zákazník sám.
 • Vyplněním a odesláním Objednávky v rámci objednávkového elektronického systému Obchodu Zákazník na dobu neurčitou souhlasí s tím, že mohu Zákazníkovi na adresu jeho uvedeného bydliště či sídla zasílat reklamní sdělení a dále, že mu na jeho vyplněnou emailovou adresu mohu zasílat obchodní sdělení mé firmy. Tento souhlas je Zákazník oprávněn kdykoli odvolat.
 • Nabídka Zboží Obchodu je platná do ukončení nabídky mnou, přičemž pokud doba platnosti nabídky není uvedena, má se za to, že nabídka zboží platí do odvolání či do vyčerpání zásob.
 • Každá uzavřená kupní smlouva v rámci obchodu je dále Prodejcem archivována v rámci jeho obchodní a účetní evidence a na vyžádání Zákazníka může být tomuto následně zpřístupněna bezplatně nebo po uhrazení případných nákladů na takové zpřístupnění.
 • Kroky vedoucí k uzavření kupní smlouvy v rámci Obchodu jsou obecně popsány těmito obchodními a reklamačními podmínkami.
 • Kupní smlouva může být uzavřena pouze v českém jazyce.
 • V případě problému s objednávkou pište na e-mail info@atelier-otevrenesouzneni.cz a v zájmu přehlednosti komunikace prosím přepošlete potvrzení objednávky, které vám přišlo z mého e-shopu.

5.

Platební podmínky

aktuálně můžete platit těmito způsoby:

1. Platba předem online přes bránu Pays.cz (pozastaveno)

2. Platba předem na bankovní účet

2601905971/2010 vedený u Fio Banky.

Aktuálně přijímám pouze platby v českých korunách.

V případě platby vaší objednávky na postovnezdarma.cz přijímám částku za zakoupené položky až po úspěšném vyřízení objednávky, protože vaše platba jde přes účet obchodního partnera.

6.

Přeprava a dodání Zboží

 • Způsob dodání Zboží zvolí zákazník vždy v rámci Objednávky v e-shopu, kde je specifikována i cena a forma dodání.
 • U zboží za nízkou cenu nabízím pouze osobní odběr,  na produkty které mají výrazně vyšší cenu než je doprava ale umožňuji i volbu doručení dopravci Zásilkovna (do 5Kg), nebo Česká Pošta. V případě že si zvolíte způsob dodání zboží ktery u nabízeného produktu neumožňuji (zpravidla to jde obejít jen v mém e-shopu), mohu se vás zeptat jestli opravdu chcete doručit objednávku dopravou kterou požadujete.

V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

 

7.
Odstoupení od smlouvy 

Kupující bere na vědomí, že nelze odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

Kupující může odstoupit od kupní smlouvy v případě že mu bylo doručené nepoužitelně poškozené zboží které již nelze nahradit.

Kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách na začátku.

Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

V případě odstoupení od smlouvy dle těchto obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.

Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

8.
Nároky z vad (Reklamace)

 • zákazník je povinen při reklamaci postupovat rozumně, totéž jednání zaručuji též s přihlédnutím na okolnosti.
 • Práva z vad se nevztahují především na vady které:
  • byly reklamovány bez účtenky či faktury a pro které jsem snížil cenu produktu,
  • mají původ v užívání Zboží v rozporu s doporučeními pro jeho užívání nebo v rozporu s jeho účelem nebo obvyklým a předpokládaným způsobem užití,
  • jsou zapříčiněny nedoporučenými zásahy do Zboží,
  • byly způsobeny vyšší mocí nebo jinou vnější okolnosti nemající původ v povaze Zboží.
 • Při uplatnění práv z vad je Zákazník povinen předložit zřetelné fotografie reklamovaného Zboží a kopii dokladu o koupi (faktury).
 • Lhůty k uplatnění práva z vad začínají běžet od převzetí Zboží Zákazníkem.
 • Není-li poškození nebo částečná ztráta obsahu zásilky při jejím předání a převzetí příjemcem zjevná, je Zákazník povinen oznámit Prodejci vznik škody bez zbytečného odkladu, poté co ji zjistil, nejpozději však do 2 pracovních dnu ode dne doručení zásilky.
 • Finanční náhrada poškozené zásilky při přepravě je povinností dopravce, k jejímu uplatnění je dopravce povinen poskytnout zákazníkovi protokol k nahlášení poškození zásilky.
 • Spotřebitel má práva z vadného plnění, přičemž odpovídám za jakost Zboží při převzetí pouze tehdy ,předávám li ho zákazníkovi osobně a nebo posílám li produkt zákazmíkovi elektronickou cestou.
 • Práva z vadného plnění je Zákazník oprávněn uplatnit. Odpovídám kupujícímu – spotřebiteli, za to že má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující – spotřebitel očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,zboží odpovídá provedením smluvenému vzorku nebo předloze, bylo li provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,je zboží v odpovídajícím množství. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující – spotřebitel na adrese místa mého podnikání kde je přijímám. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

9.
Posouzení reklamace

 • V reklamaci je Zákazník povinen uvést podrobný popis reklamované vady Zboží  (pokud bude reklamace shledána oprávněnou).
 • Bez přiložení faktury zákazníkem je reklamace neplatná.

10

Ostatní práva a povinnosti smluvních stran

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

8.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.3. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy (prosím doplnit). Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

8.4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

11.

Ochrana osobních údajů 

Spravuji vaše osobní údaje.

 • V případě, kdy Zákazník v rámci Obchodu, zejména při vyplňování a zasílání Objednávky prostřednictvím objednávkového elektronického systému Obchodu, bude žádán o poskytnutí osobních údajů uvedených v tom kterém formuláři či Objednávce, bere Zákazník na vědomí, že není povinen takové údaje poskytnout a jejich poskytnutí je tedy zcela dobrovolné.
 • V případě neposkytnutí žádaných osobních údajů Zákazníkem však nejsem povinen přijmout Objednávku, přičemž s ohledem na objednávkový elektronický systém Obchodu může být další pokračování neúplně vyplněné Objednávky automaticky zastaveno či ukončeno.
 • V případě, že se mi Zákazník dobrovolně rozhodne poskytnout své osobní údaje, bere Zákazník na vědomí, že dobrovolně poskytuje své osobní údaje v rozsahu uvedeném v konkrétním formuláři či Objednávce.
 • Nakládání s osobními údaji z mé strany se řídí zdravým rozumem.
 • Upozorňuji účastníky mých akcí na to, že svou účastí na nich vyjadřují automaticky souhlas s pořizováním audio případně videozáznamú či fotografií z mých akcí za účelem zviditelnění projektu, tyto materiály jsou určeny výhradně k prezentaci na oficiálních stránkách mé firmy a nebo na prodejní akci kde působím.

Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel  provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

a

Podmínky ochrany osobních údajů

 • Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 • Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. V případě potřeby mne kontaktujte na emailu
 • info@atelier-otevrenesouzneni.cz
 • b

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 • Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
 • Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

     c

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
plnění smlouvy mezi Vámi a správcem .

Účelem zpracování osobních údajů je
vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit.

d

Doba uchovávání údajů

Správce uchovává osobní údaje

 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 10 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
 • Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.
 • e

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

Příjemci osobních údajů jsou osoby

 • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy (Česká pošta, Uloženka),
 • zajišťující služby provozování e-shopu (Simple Shop) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
 • zajišťující marketingové služby, (Facebook-FB pixel, Google – Google Analytics a Adwords).

 

11.

  Závěrečná ustanovení

 • Vyplnění registračního formuláře Obchodu, registrací v Obchodu, vyplněním kteréhokoli objednávkového formuláře v rámci Obchodu a odesláním kterékoli Objednávky v rámci Obchodu nebo při navázání jiné obdobné elektronické komunikace na dálku s Prodejcem prostřednictvím Obchodu, se vždy zároveň považuje za potvrzení souhlasu s těmito obchodními a reklamačními podmínkami.
 • Uzavřená kupní smlouva stejně jako veškeré vztahy vzniklé mezi Zákazníkem a Prodejcem při objednávání či prodeji Zboží prostřednictvím Obchodu se řídí českým právem s vyloučením kolizních norem českého práva.
 • Je-li v těchto obchodních a reklamačních podmínkách užíváno označení Zákazník a není výslovně uvedeno, že se konkrétní ustanovení týká pouze Spotřebitele, vztahuje se vždy takové ustanovení v plném rozsahu i na Zákazníka, který není Spotřebitelem.
 • Dojde-li v souvislosti s koupí Zboží prostřednictvím Obchodu ke sporu mezi prodejcem a spotřebitelem, je kupující povinen jednat rozumně a pouze sám za sebe(povolené je pouze mimosoudní řešení).
 • Zákazník potvrzuje a prohlašuje, že souhlas s těmito obchodními podmínkami se mezi účastníky považuje za souhlas písemný (resp. postavený naroveň souhlasu písemnému) a veškerá ujednání obchodních a reklamačních podmínek za sjednaná písemně (resp. postavená naroveň sjednání písemnému).
 • Zákazník dále výslovně prohlašuje a potvrzuje, že v dostatečném předstihu před učiněním Objednávky Zboží a též před uzavřením smlouvy ke Zboží byly Zákazníkovi ze strany Prodejce poskytnuty všechny informace, které jsou obsahem těchto obchodních  podmínek, s těmito se předem plně seznámil, a že smlouva ke Zboží bude z jeho strany uzavírána poté, co byl již před jejím uzavřením v dostatečném předstihu seznámen s veškerými ujednáními, informacemi, prohlášeními a upozorněními uvedenými v těchto obchodních podmínkách, a tyto považuje za jasné a srozumitelné.
 • Zákazník prohlašuje, že je plně seznámen s podmínkami těchto obchodních podmínek, proti jejich znění a obsahu nemá jakýchkoli výhrad.
         Znění podmínek platné od 1 Března 2021                                                                   Upravil:  Viktor Hes